ส่วนต่างๆ ของคำ (Part of Speech)

วันอังคารที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2553

ชนิดของคำจะแบ่งออกเป็น 8 ประเภท

1. คำนาม (Noun) เป็นคำที่ใช้เรียกคน สัตว์ สิ่งของ หรือสภาวะต่างๆ เพื่อใช้เป็นประธานหรือกรรมในประโยค
คน เช่น man , woman , boy , girl , etc...
สัตว์ เช่น dog , cat , bird , duck , etc...
สิ่งของ เช่น house , temple, school, table , book , etc...
สภาวะต่างๆ เช่น goodness, happiness, sadness, cheerfulness , etc

2. สรรพนาม (Pronoun) เป็นคำที่ใช้แทนชื่อคำนามที่ผู้พูดเอ่ยถึงมาแล้วข้างต้นเพื่อมิให้เป็นการซ้ำซาก และเป็นคำแทนชื่อของผู้พูด และผู้สนทนาด้วยเช่น ผม คุณ ท่านมัน เขา เธอ เป็นต้น ใช้เป็นประธานและกรรมในประโยค
He = เขา
I = ฉัน, ผม They = พวกเขา
She = เธอ, หล่อน You = คุณ, พวกคุณ
It = มัน (สิ่งของ), สัตว์ We = พวกผม, พวกเรา

3. คุณศัพท์/คุณนาม (Adjective) เป็นคำที่ใช้ขยายนาม และสรรพนาม ให้ได้ใจความที่ชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น
He has a blue car. : เขามีรถสน้ำเงินหนึ่งคันThe thin boy is coming. : เด็กผู้ชายผอมกำลังมา

4. กริยา (Verb) เป็นคำที่ใช้แสดงการกระทำของนาม หรือสรรพนาม เช่น
That boy smiles. : เด็กผู้ชายคนนั้นยิ้ม

5. บุพบท (Preposition) เป็นคำที่ใช้เชื่อมคำนามกับคำนาม , คำนามกับสรรพนาม หรือคำนามกับกริยา ฯลฯ
A cat is on the tree. : แมวตัวหนึ่งอยู่บนต้นไม้He will go with me. : เขาจะไปกับฉัน

6. กริยาวิเศษณ์ (Adverb) เป็นคำที่ใช้สำหรับขยายกริยาให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น
He walks very carefully. : เขาเดินอย่างระมัดระวังThey work slowly. : พวกเขาทำงานช้า

7. คำสันธาน (Conjunction) เป็นคำที่ทำหน้าที่เชื่อมประโยคกับประโยค หรือ คำกับคำเข้าด้วยกัน เช่น
He and I are friends. : เขากับฉันเป็นเพื่อนกันHe was eat , when I came here. : เขากินข้าวเสร็จแล้วเมื่อฉันมาถึง

8. คำอุทาน (Interjection) เป็นคำเปล่งเสียงออกมาลอยๆ เพื่อแสดงความรู้สึกต่างๆ เช่น ดีใจ เสียใจ ตกใจOh! , Wow! , Yeah, etc...
Oh my god! I forgot it. : ตายจริง! (พระเจ้าช่วย!) ฉันลืมมันไปเลยOp! I did it again. : อุ๊บ! ฉันทำมันอีกแล้ว

0 ความคิดเห็น:

Design of Open Media | To Blogger by Blog and Web